Krúžky

Krúžky

      vytvarna vychova     

Krúžok výtvarnej výchovy  ZUŠ  u nás v škôlke

Pán učiteľ:Mgr. Františka Fehérová

Deň v týždni: v stredu od 15.15 hod. do 16.00 hod.

.zumbacik

Tancujúce nožičky v Centre voľného času- Cvrček v Moldave n/B

Deň v týždni: každý pondelok  a utorok od 15.20 hod v CVČ


english

ANGLICKÝ JAZYK v 2. triede

Pani učiteľka: Mgr. Lenka Stone

Výučba sa začne od októbra

každý štvrtok

od 15.15- do 15.45 hod