Čo sa chystá

  • Jeseň pani bohatá, farbí exteriér , interiér do zlata pomocou šikovných detských a rodičovských rúk....... Ď A K U J E M E   že sa zapájate....
.................................................................................................................................................................
  • platby školného a stravného prosíme uhradiť  do 15.teho cez bankový účet ,ktorý nájdete v časti- platby ( info v MŠ )
  •   Prosíme Vás, aby ste nám oznamovali neprítomnosť detí v MŠ, nakoľko zisťujeme chorobnosť detí. Ďakujeme