Čo sa chystá

  Pozor, pozor máme zmeny v termínoch......
 • 5.12. budeme piecť medvedie labky- pochutnáte si na nich na vianočnej besiedke
 • 6.12 k nám príde Mikuláš.

 • 8.12 generálka vianočného programu.

 • 11.12.od 15.30 pracovné stretnutie s deťmi a rodičmi- výzdoba vianočných perníkov.
 • 12.12. vianočný koncert ZUŠ

 • 13.12. od 16.00 hod. Vianočná besiedka v kultúrnom dome.

 • 20.12- vianočné vystupenie našich detí v Domove dôchodcov

 • od 23.12.do 7.1.2018 Vianočné prázdniny so súhlasom rodičov.

 • 7.2.2018 -Karneval detí
 • 10.2.2018 - Fašiangová zábava
.................................................................................................................................................................
 • platby školného a stravného prosíme uhradiť  do 15.teho cez bankový účet ,ktorý nájdete v časti- platby ( info v MŠ )
 •   Prosíme Vás, aby ste nám oznamovali neprítomnosť detí v MŠ, nakoľko zisťujeme chorobnosť detí. Ďakujeme