Čo sa chystá

 • S Vaším súhlasm plánujeme jarné prázdniny od 26.2.2018 do 2.3.2018. Prevádzka by sa začala 5.3.2018
 • 6.3. navštívime mestskú knižnicu
 • 7.3 alebo 8.3. sa uskutoční DOD v ZŠ ČSA( bližšie informácie na triedach )
 • 21.3.2018 v stredu  od 16.30 hod plánujeme stretnutie rodičov v MŠ
 • 21.3. od 9.30 hod .divadelné predstavenie  v škôlke : CROCUS Kačky rapotačky
 • 22.3. organizujeme okresné majsrovstvá vo viacbojoch všestrannosti ( tomuto bude predchádzať školské kolo vo viacbojoch
 • 19.4 organizuje MŠ Rosnička Deň Zeme
 • 16.5.2018  - Deň mamičiek v kultúrnom dome
 • 21.5.31.5.- plavecký výcvik v ZŠ Buzica
 • 24.5. Deň mlieka v MŠ Krátka
 • 1.6.- MDD našich detí
 • 6.6. - okresné kolo v speve ľudových piesní - Škôlkársky slávik( bude predchádzať školské kolo)
 • 14.6.2018 - Letný okresný pretek vo vacbojoch všestrannosti
 • 20.6. 2018 od 9.30 - slávnostná rozlúčka s predškolákmi
 • 22.6.2018- školský výlet.................................................................................................................................................................
 • platby školného a stravného prosíme uhradiť  do 15.teho cez bankový účet ,ktorý nájdete v časti- platby ( info v MŠ )
 •   Prosíme Vás, aby ste nám oznamovali neprítomnosť detí v MŠ, nakoľko zisťujeme chorobnosť detí. Ďakujeme