O nás


Materská škola Hviezdoslavova 17 "Štvorlístok" sa nachádza v centre mesta. Zrekonštruovaná budova s veselou vstupnou bránou víta detičky vo veku 3 až 6 rokov. Priestranný dvor ponúka deťom dostatočné možnosti na šantenie - pieskoviská, preliezky, hracie zostavy a dopravné ihrisko. Naša dvojtriedna škola poskytuje celodennú starostlivosť 43 deťom so 7 členným kolektívom. Materská škola sa skladá z dvoch tried. V prvej triede je 19 detí vo veku od  3 až 4 rokov. V druhej triede je 24 detí vo veku od 5 do 6 rokov. O východu a vzdelávanie sa starajú 4 kvalifikované učiteľky. V prvej triede pani učiteľky Silvia a Vierka, v druhej triede pani učiteľky Naďka a Angelika. O stravu a plné brušká sa stará pani kuchárka Valika a pán kuchár Tonči. O čistotu sa stará teta Marika.

Našou snahou je, aby sme vytvárali podmienky pre úspešné vzdelávanie a citlivú výchovu nám zverených detičiek.

Naša škôlka ponúka:

  • výchovu a vzdelávanie podľa Školského vzdelávacieho programu "Štvorlístok", ktorý je ušitý na mieru podľa našich podmienok,
  • veselý život v skupine kamarátov,
  • vynikajúci kolektív materskej školy, ktorý sa o Vaše ratolesti dobre postará,
  • pestro vyplnené dni plné zaujímavých hier, aktivít a rozprávok v kolektíve šikovných pani učiteliek a deti milujúceho kolektívu materskej školy.

EXTERIÉR

Zrekonštruovaná škôlka sa nachádza v centre mesta. Okolo škôlky je priestranný exteriér so záhradou, pieskoviskami, preliezkami, hracou zostavou ,dopravným ihriskom a edukačným altánkom.

 

INTERIÉR

Interiér materskej školy tvoria dve triedy, dve šatne, dve spálne a dve sociálne zariadenia.

 

Základné údaje o škole
Školský poriadok
Školský vzdelávací program
Analýza 2015-2016
Štatút rady školy
Výročná správa MŠ 2017