Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Informácia o uznaných kreditoch za programy kontinuálneho vzdelávania .

 

Priezvisko, meno, titul

druh KV

názov programu

počet kreditov

Ballová  Angelika Bc.

inovačné

Aktivizujúce metódy vo výchove s dôrazom na oblasť mediálnej gramotnosti

  24

 

aktualizačné

Interaktívna tabuľa vo vých.-vzdel.činnosti MŠ

  15

 

aktualizačné

Śkolské projekty  a medzinárodné partnerstvá cez internet

   8

Lukácsová Viera Mgr.

aktualizačné

Plávanie v školskej telesnej a športovej výchove

  8

 

aktualizačné

Partnerstvo a spolupráca MŠ a rodiny

  10

 

aktualizačné

Interaktívna tabuľa vo vých.-vzdel.činnosti MŠ

  15

 

inovačné

Aktivizujúce metódy vo výchove

  24

Ongyíková Silvia

aktualizačné

Digitálne technológie v MŠ (úroveň začiatočník)

  11

 

inovačné

Inovácie didaktike pre  učiteľov predprim. vzdelávania

   25

Pajzinková Nadežda

aktualizačné

Digitálne technológie v MŠ

   11