Deň Zeme

Deň Zeme

Dňa 22.4.2015 sme navštívili CVČ v Moldave nad Bodvou. Pozvali nás, aby sme spoločne oslávili a pripomenuli, že naša Zem má sviatok.

Svojim kultúrnym vystúpením motivovali deti, aby sa slušne správali k prírode. Divadelný krúžok  predviedol peknú scénku o Lesnom Škriatkovi, o tom ako sa máme správať v lese, ako chrániť zvieratká a les. Tanečníci zatancovali tanec chrobáčikov. Medzi jednotlivými prestávkami mala príhovor pani riaditeľka Mgr. Mária Tóthová, ktorá sa s deťmi zahrala motivovanú hru na stromy a naučila ich krátku, ale výstižnú báseň.

  V ten istý deň odišlo 3 členné družstvo do MŠ Budulov, aby si spoločne s ostatnými deťmi z okolia pripomenuli Deň Zeme. Plnením rôznych úloh a aktivít si upevnili a rozšírili poznatky o prírode a o ochrane našej Zeme. Veď takýto prístup sa najlepšie vštepuje deťom od ranného veku.

Ďakujeme CVČ  a Materskej škole v Budulove za pekný veselý a hlavne poučné dopoludnie.