Návšteva Sokoliarov

Návšteva Sokoliarov

Dňa 13.4.2015 ráno o 9.00 hod. pripravil pre deti školský dvor veľké prekvapenie.

Nielenže krásne svietilo slniečko, ale na drevených stanovištiach sedelo 5 dravých vtákov; medzi nimi aj myšiak hôrny.
O každom dravom vtákovi porozprávali zaujímavosti a potom predviedli to, ako ich počúvajú. Cvičitelia si natiahli rukavicu a potom vtáci po jednom vzlietali a na zvuk / slovo, hvizd/ sa vracali sokoliarovi na ruku. Ako odmenu dostali vtáčiky mäso. Naše vysoké stromy im poskytovali dobré miesto na oddych.  Jeden sokol prelietol cez cestu na protiľahlú budovu a deti si mysleli, že sa už nevráti. Po chvíľke sa vrátil a dostal odmenu. Zážitkom pre deti bolo vidieť vtákov zblízka a výr mohli deti aj pohladkať.

Myslíme si, že v rámci Dňa Zeme to bola krásna zážitková aktivita, ktorá priniesla pre deti zábavu ale aj poučenie.

V popoludňajších hodinách sa o tom deti rozprávali, kreslili vtákov, hovorili o ich charakteristických znakoch, o spôsobe života . V rámci tohto dňa dospeli k záveru, že príroda je krásna a poskytuje domov nielen pre človeka ale aj pre zvieratká, vtáky, ktoré treba chrániť.

 Prírodu treba chrániť, aby poskytovala pre ľudí miesto kde si oddýchnu a načerpajú silu a energiu. To všetko už vedia aj naši drobci. A práve takéto zážitkové aktivity pre deti ostávajú v pamäti až do dospelosti. A práve  takouto formou pestujeme u deti kladný vzťah a lásku k prírode.