Mám básničku na jazýčku

Mám básničku na jazýčku

Poézia a rozprávky sú ako hudba, pohladia ubolenú dušu, pomôžu zahnať smutné myšlienky.

Poézia a próza pomáhajú v materskej škole uniknúť deťom z reality a vcítiť sa do sveta zázrakov. Deti obľubujú básničky, ktoré nám pomáhajú precvičovať výslovnosť a cibria pamäť detí. V piatok 10.4.2015 v dopoludňajších hodinách sme previedli aktivitu: školské kolo prednesu poézie a prózya. Vyzdobili sme triedu, pripravili sme štvorlístky na označenie poradia detí, pripravili diplomy a malé pohostenie a prednes sa začal. Malé deti si vyberali na prednes z troch básničiek – Princeznička na bále, Slimák na výlete a Vlk a kozliatka. Deti z druhej triedy mohli zarecitovať básne: Snežienky, Môj macík.

Deti túto aktivitu prežívali vážne a oduševnene. Nikto sa nehanbil, každý chcel zarecitovať čo najlepšie. Jednotlivé deti sa navzájom povzbudzovali potleskom a tak sme pomohli nesmelým deťom.

Víťazi boli všetci, lebo všetci ukázali akí sú šikovní, ako vedia prednášať, ako vedia pracovať s hlasom a intonáciou. Tí najlepší sa dostanú na okresné kolo prednesu poézie a prózy do materskej školy Jasov.

Budeme im držať palce a všetkým ostatným našim malým recitátorom želáme krásne chvíle s knihou či už doma alebo v materskej škole.

Kniha je najlepšia kamarátka, ktorá nesklame, pobaví deti a poučí.

„ Príď dieťa, uč sa múdrym byť. „

Týmto výrokom sa riadime aj my v materskej škole na Hviezdoslavovej ulici v Moldave nad Bodvou. Snažíme sa pre deti urobiť deň plný zábavy, smiechu, radosti a múdrosti. A práve aj táto aktivita pozdvihla úroveň našej práce a posunula k premýšľaniu, čo pripraviť deťom na zajtra, aby k nám chodili s radosťou a boli spokojné.