Návšteva u prvákov

Návšteva u prvákov

Predškoláci na návšteve u prvákov

Návšteva u prvákov.

V rámci spolupráce s prvákmi z 1.  ZŠ na ulici Československej armády sa naši predškoláci vybrali dňa 11.3.2015 k nim na návštevu. Pani učiteľka mala veľmi pekne pripravenú hodinu, do ktorej zapojila aj škôlkarov.

Hodina mala dve časti. V prvej časti ukázali prváci z každého vyučovacieho predmetu, čo už vedia (čítanie, písanie a matematika). Do druhej časti boli zapojení aj škôlkari. Prváci ich sledovali, usmerňovali a graficky zaznačovali súčty. Úlohy boli zamerané na matematiku.

Najprv deti graficky spájali čísla od 1-10 čím vznikli obrázky; potom zakresľovali geometrické tvary podľa určenej farby, spočítavali ich a prváci zapisovali čísla.

Škôlkari svojim kamarátom pripravili  pekné darčeky, ktoré im aj so sladkosťami odovzdali. Pani učiteľky pozvali školákov do materskej školy na hodinku hrania aby si zaspomínali na chvíle strávené v materskej škole.

Poďakovanie patrí pani učiteľke Lívii Baškovej.