Zápis detí do materskej školy

Zápis detí do materskej školy

Zápis do MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Moldava nad Bodvou:

  • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Budulov 116
  • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda na Ul. ČSA 22
  • Materská škola na Hviezdoslavovej ulici 17
  • Materská škola na Krátkej ulici 10
  • Materská škola na Severnej ulici 19

 

                                             sa uskutoční v dňoch

                                      2. – 5. mája 2017

                                od 10,00 do 16,00 hodiny

                                              Plagát 

                                 Zápis do materskej školy