Školský vzdelávací program" Štvorlístok"
Školský poriadok
Správu o VVČ v školskom roku 2016-2017
Základné údaje o škole, školský poriadok,Štatut Rady školy a Školský vzdelávací program nájdete pod článkami o nás