Školský vzdelávací program" Štvorlístok"
Školský poriadok
Správu o VVČ v školskom roku 2016-2017
Údaje o škole  nájdete pod článkom  O nás