2% z daní

2% z daní

Venujte nám 2% z daní
Venujte našej materskej škole 2% daň

( tlačivá sú k dispozícii v MŠ a na stiahnutie TU )

Ďakujeme