ZMENA terminu zapisu deti do ZS a do MŠ

ZMENA terminu zapisu deti do ZS a do MŠ

Termín konania zápisu deti na plnenie povinnej školskej dochádzky sa zmenil na čas od 1. apríla do 30. apríla.

Od 1. septembra 2015 nadobudla účinnosť novela školského zákona, týkajúca sa aj ustanovenia § 20 ods. 2, v ktorej sa zmenil termín konania zápisu deti na plnenie povinnej školskej dochádzky na čas od 1. apríla do 30. apríla.

Vzhľadom na  túto zmenu  sa mení aj podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa  do materskej školy na nasledujúci školský rok.

Termín prijímania žiadostí je  od 30. apríla do 31. mája.