Deň Matiek

Deň Matiek

Priletela pesnička z rozprávky až sem,
zo srdca ju mamička tebe venujem.........

Touto prekrásnou piesňou, ktorá vyjadruje nekonečnú lásku k mame, sme zahájili slávnostnú akadémiu ku Dňu matiek. Pekné slová pani riaditeľky otvorili školské oslavy v kultúrnom dome dňa 13.5.2015

Ako prví vystúpili deti z prvej triedy - lienky. Svoj program vložili do kvietočka, ktorého lupienky prinášali básne, piesne, tanec i divadlo. V poslednom piatom lupienku zazneli slova vďaky za lásku, nehu a starostlivosť.

Deti z druhej triedy - včielky pripravili ľudové pásmo piesní, básní a hier. Ich rezké vystúpenie vyburcovalo rodičov k potlesku.

Nacvičiť takýto program s deťmi predškolského veku stoji veľa síl a umenia. Veríme, že to stálo zato. Veď  ratolesti na javisku sú najkrajšou odmenou za ich nekonečnú rodičovskú lásku.

...Najkrajšia hviezdička, je moja mamička.... touto pesničkou sa ukončili najnežnejšie oslavy v roku. Darčeky, ktoré deti odovzdali svojim mamičkám budú dlho pripomínať tento deň.