Domov

Vitajte na stránkach MŠ Hviezdoslavova 17 Moldava nad Bodvou 

--------------------------------------------------------------------------------

 Viacboj všestrannosti

Dňa 16.11.2017 telocvičňa v ZŠ ČSA ožila davom malých škôlkárskych športovcov. Konali sa Okresné majstrovstvá vo viacbojoch všestrannosti.  Súťažilo sa v behu v skoku do diaľky a v hode. Našú MŠ reprezentovalo štvorčlenné družstvo - Zara Schwartz,Robko Kmecko, Sofia Bendžáková a Tomáš Bačo, ktorý získal ako jednotlivec  za svoje výkony 2. miesto.Tejto súťaže sa zúčastnilo 7 materských škôl- Krátka, Moldava, Hviezdoslavova, Poproč, Malá Ida, Drienovec, Jasov a Medzev. V súťaži družstiev sme obstáli na krásnom 3. mieste a odniesli sme si aj pohár. 1. miesto získalo družstvo z MŠ Malá Ida. Všetkým strdečne gratulujeme a veríme , že sa na takýchto podujatiach budeme aj naďalej stretávať.

Prvácka pasovačka

   

Bolo nám potešením, keď sme sa mohli zúčastniť  prváckej pasovačky, ktorá bola 15.11.2017 v dopoludňajších hodinách v kultúrnom dome. pred samotným aktom nás deti prekvapili krásnym kultúrnym programom v ktorom zazneli básne, piesne, scénky. Rozprávková motivácia na základe rozprávky : O psíčkovi a mačičke nás zaviedla do školy, kde sa deti a zvieratka učili poznávať písmenká a číslice.

 V ďalšej časti  prváci postupne vystúpili so svojou pani učiteľkou na javisko a deti veľkou ceruzou boli pasovaní za žiakov školy.

Je to veľmi pekná aktivita, hlavne pre prváčikov a zároveň aj pekná prezentácia vystúpení a tvorivej práce učiteľského kolektívu. Za to im patrí obdiv a poďakovanie.

 Mesiac úcty k starším

Mesiac október aj napriek tomu, že je mesiacom jesenným priniesol veľa zdravých a láskyplných aktivít.

Nezabudli sme na starých rodičov, babky, dedkov, prababky, ktorým ďakujeme, že nás podporujú, dávajú nám silu, chuť žiť a sú vždy pri nás.

Tento mesiac sme využili nato, aby sme ich pozdravili a poďakovali im. Deti pripravili srdiečka na paličke, ktoré ozdobili svojimi kresbami a odovzdali im doma.

Jeden pozdrav sme odovzdali aj seniorom v domove dôchodcov v našom meste a priložili sme k tomu kytičku ružičiek  uvitých z jesenných listov.

Želáme im veľa zdravia, aby jeseň života prežili v kruhu láskavých ľudí.

Stretnutie s bývalými škôlkarmi.

Je nám veľkým potešením, keď môžeme privítať v našej materskej škole hostí.

Stalo sa to dňa 9.11.2017, kedy sme do materskej školy pozvali bývalých našich škôlkarov na spoločné stretnutie. Z desiatich detí prišli ôsmi. Kým sa všetci zišli, tak sa deti hrali so stavebnicami. Hotové práce dali na výstavku pre škôlkarov. Potom na vyzvanie poskladali hračky a rozhovorili sa o svojej škole, o pani učiteľke a o nových kamarátoch. Veľkou udalosťou bolo pre nich ukázať písanku, prečítať zo šlabikára a popýšiť sa samými jednotkami v žiackej knižke.

Dievčatká, ktoré navštevujú krúžok mažoretky, nám ukázali, čo už ovládajú s kúzelnou paličkou robiť. Oživením bolo i rozcvičenie tela na škôlkarske riekanky. Prekvapením bolo pre nich pohostenie od našej pani kuchárky Valiky, ktorá upiekla im známy perník. K tomu mali deti čaj a jabĺčka.

Učiteľky MŠ pripravili pre prvákov malý darček: záložku do knihy a malý sladký balíček.

Školáci nezabudli ani na svojich kamarátov zo škôlky, preto pre nich nakreslelili veselé obrázky. Veríme, že aj po niekoľkých rokoch sa budú deti pamätať na roky prežité v materskej škole

 

  

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL       

Naša škola má svoj deň,

    

dnes žijeme iba preň.

Tancuj, spievaj uč sa hraj sa,

v tento deň sa zabávaj sa.

3.11.2017 naše deti a všetky deti materských škôl v Moldave nad Bodvou oslávili sviatok „Deň materských škôl“ ktorú vyhlásila Svetová organizácia pre predšklksú výchovu „OMEP“

      V tento deň bolo krásne jesenné počasie a všetky moldavské deti sa zišli na námestí, kde urobili spoločné veľké koleso a zaspievali si hymnu na tento sviatok, ktorú sa naučili v škôlkach. Z úst deti zaznela aj známa pesnička: Keď si šťastný, tlieskaj rukami...

Deti pozdravila vedúca odboru školstva Mgr. Taťjana Volková.  Za spevu pesničky :Zlatá brána.... prechádzali deti balónovou bránou. Najkrajšie bolo, keď piati zástupcovia z každej materskej školy vypustili balóny,spoločne s pánom primátorom, ktoré symbolizovali mier, pokoj, lásku a krásu detského života.

V materskej škole naše deti čakalo prekvapenie. Dostali veľmi peknú knihu:“ Žltá kniha rozprávok“ a na tričkách mali emblém, ktorý sme si vytvorili práve na tento sviatok.

Želáme si, aby deti žili v láske a šťastí.

Deti kričia veď to bol, super deň materských škôl.“

..................................................................................................................................

Jesenná tvorivosť.

Začiatkom októbra sme vyhlásili rodičom a deťom mesiac jesennej tvorivosti.

Jesenná príroda je krásna , sfarbená a ponúka nám množstvo zábavy a  prechádzok. Počas takej prechádzky dokážeme priniesť množstvo prírodnín. Tak to urobili i naše detí a rodičia. Z nádherných darov zeme / šišky, gaštany, listy, konáre ,žalude..../vznikli rôzne výtvory: zvieratká, hubky, stromy, ikebanky, tekvicové strašidielka a iné výrobky, ktoré zdobili náš interiér ale aj exteriér školy.  Deti s radosťou rozprávali o tom ako tvorili, ako pomáhali rodičom lepiť či aranžovať. Do práce sa zapojili aj starí rodičia. Chvíle, ktoré zažili deti spolu so svojimi rodičmi pri práci a ich radosť z toho sa  nedá vyjadriť slovami. Vidieť v očiach deti nadšenie a radosť je to najkrajšie čo môže učiteľka zbadať.

Máme radosť z toho, že si rodičia všímajú všetky oznamy a zapájajú sa do aktivít poriadanych materskou školou. Do práce a výzdoby sa zapájali aj pani učiteľky, lebo jesenná téma sa prelínala aj vo výchovných aktivitách.

V piatok 27.10.2017 sme v altánku v dopoludňajších hodinách aktivitu vyhodnotili. Všetky deti dostali kinder čokoládku a zapichovaciu ozdobu /tekvičku/ do črepníka a zúčastnená rodina dostala pohľadnicové poďakovanie.

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu, ktorá bude pri výzdobe perníkov.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čarovný les.

Dňa  26.10.2017 deti 2.triedy boli pozvané v dopoludňajších hodinách na prechádzku čarovným lesom.

Prvú prechádzku zdolali  deti  cestou do ZŠ na Severnej ulici. Cesta bola dlhá, ale príjemná. Už všetci čakali iba na nás. Aktivita sa prevádzala v telocvični. Po úvodných slovách sa deti rozostúpili na jednotlivé stanovišťa precvičovali jednotlivé  športové disciplíny.

 

Deti  mali radosť z jednotlivých cvičení. Začínali  sme pri skákacej lopte, behali sme s fúrikom okolo méty, hádzali deti s loptami do bránky, preskakovali prekážky.  Zaujímavá  bola aj jazda okolo prekážok na kolobežke, hojdanie na lane, hra na hokejistov a triafanie hokejkou do bránky, šmýkanie sa na lavičke a hod šípkou do cieľa. Deti mali veľkú radosť z pohybu. Veľkou odmenou im bolo aj pohostenie v jedálni a to muffinky a drobné koláčiky a výborný čaj.

  

Ďalšiu odmenku si deti odnášali na krku ako medailu a malý sladký darček v krabičke. Ďakujeme vedeniu školy za pekné prežité popoludnie.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Prvá návšteva v ZŠ na ulici Českosloveskej armády.

Dňa 25.10. 2017 sme navštívili 1. B  triedu v ZŠ. Tohto roku budeme spolupracovať s pani učiteľkou Mgr. Marikou Lovasovou a s jej žiakmi, kde chodia aj deti z našej materskej školy.

Prvé stretnutie zanechalo v deťoch veľmi dobrý dojem. Pani učiteľka privítala pani učiteľky z materskej školy a naše deti a zdôraznila aké sú rozdiely v práci školákov a deti v materskej škole.

Nakoľko to malo byť iba zoznamovacie stretnutie, žiaci nám ukázali čo sa stihli za dva mesiace naučiť.

Všetko bolo prevedené hravou formou. Z čarovného klobúka vyťahovali deti písmenká, z drôtu tvarovali písmenka aké poznajú. Matematiku a spoznávanie čísiel previedli pomenovaním zobrazeného čísla. Našim deťom zaspievali aglickú pesničku, ktorú sa stihli naučiť  aj naši škôlkari.

Vzájomným odfotením a poďakovaním sme ukončili túto návštevu.

Je super, keď sa môžu škôlkari pozrieť na školu a školskú prácu. Tým sa im umožní lepšia adaptácia na školu a príjemný zápis do školy. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.    

------------------------------------------------------------------------------------------

Hýb sa materská škola

Bol štvrtok 28.9.2017, krásne slnečné popoludnie. Náš školský dvor ožil vravou, smiechom a športovým duchom. Stalo sa už tradíciou, že v prvých jesenných dňoch organizujeme športové aktivity. Minulý rok sme mali turistickú vychádzku spojenú s plnením rôznych športových úloh a pozorovaním prírody. Tento rok sme využili náš školský dvor..

Prišli rodičia ba i starí rodičia, aby sa zúčastnili jesennej športovej aktivity pod názvom: Hýb sa materská škola. Cieľom tejto aktivity bolo vyvolať u deti radosť z pohybu, radosť zo zábavy a športovania spolu s rodičmi i starými rodičmi. Aktivita  mala za cieľ upevniť vzájomné vzťahy. Myslíme , že sa nám podarilo skĺbiť všetko do  príjemnej športovej , rodinnej atmosféry.

Po nastúpení, pozdravení bolo privítanie  všetkých cvičencov. Nasledovalo rozohriatie organizmu behom okolo dvora a rozcvičkou na hudobný doprovod.

Cvičenci začali skokmi do kruhov a preskokom prekážky behom. Druhé stanovište vyzvalo rodičov, aby si zobrali dieťa na chrbát a behali okolo kolies slalom. Potom nasledovala chôdza po vyvýšenej ploche. V ďalšej fáze ich čakalo hádzanie do koša loptičkami a prehadzovanie ponad šnúru. Piate stanovište ich vyzvalo k tomu, aby dieťa vyliezlo na hrací domček, prešiel cez pohybujúcu cestičku a šmyknúť sa zo šmýkalky. Posledná úloha bola ukľudňujúca, lebo spolu s rodičmi mali deti poskladať puzzle  loga:“ Hýb sa Slovensko.“

Hýbali sa deti, rodičia, starí rodičia i pani učiteľky .Pri každom stanovišti získavali deti pečiatky. Po  splnení všetkých úloh a nazbieraní pečiatok bolo vyhodnotenie. Zvíťazili všetci už len tým, že prišli, cvičili a boli v pohode .Deti boli ocenené medailou, pexesom a drobným darčekom. K dobrej pohode patrí aj pohostenie. A k tomu prispela naša pani kuchárka Valika, ktorá upiekla náš svetoznámy perník, pán Komjáty nám spozoroval jabĺčka a dobre padla aj popoludňajšia káva a čajík.

Myslíme, že dve hodinky strávené v kruhu škôlkarskej rodiny prispeli k utuženiu  vzťahov, k príjemnej pohode a k zabudnutiu  dennodenných  povinnosti. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

                                      V zdravom tele, zdravý duch.

...............................................................................................................................

  OLYMPIÁDA SEVERÁČIKA

Z príležitosti európskeho týždňa mobilitysa vo viacerých organizáciách usporadúvali rôzne športové a pohybové podujatia. Cieľom týchto aktivít bolo, aby si deti a rodičia uvedomili dôležitosť pohybu vo všeobecnej rovine, ale aj v organizovaných formách.

Práve aj z takéhoto dôvodu, dňa 25.9.2017 sa v ZŠ na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou konali Majstrovstvá Severáčika v štyroch športových disciplínach:

 • Beh na 30 metrov
 • Skok z miesta
 • Hod loptou do cieľa
 • Hod kriketovou loptou do diaľky
 • Našu MŠ reprzentovali tieto deti: Sofia Oravczová, Sophia Bendžáková, Barbara Schuller, Dávid Boda, Viktor Szabó a Robko Kmecko.

Učiteľky a žiaci tejto školy si pripravili peknú a kvalitnú aktivitu, do ktorej boli zapojení moldavské materské školy so šesťčlennými družstvami – tri dievčatá a traja chlapci.

Družstvá sa striedali pri jednotlivých stanovištiach, po tom nasledovalo občerstvenie a hra na ihrisku. Keď porotcovia spočítali všetky body, diplomy vypísané, nasledovalo vyhodnotenie súťaže. Hodnotilo sa v dvoch kategóriách: chlapcov a dievčat.

V kategórii chlapcov sme získali až dva umiestnenia:

 • 3. miesto získal Robert Kmecko  a na 2. mieste sa umiestnil Viktor Szabó

V kategórii dievčat:

 • 1. miesto získala Sophia Bendžáková

Všetkým výhercom zo srdca gratulujeme, ale samozrejme každý člen družstva bol ohodnotený krásnou medailou, diplomom a drobným darčekom.

           Dúfame, že sa aj naďalej budú usporadúvať podobné aktivity, aby sme priviedli deti k pohybu a športu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Škôlkarska pasovačka

Pekná škôka otvorená, pekným stĺpom podoprená.

Kto do nej vojde, škôlkárom bude. Či je to tá, alebo ten splní sa mu jeho sen.    

Ani sme sa nenazdali a prvú aktivitu s rodičmi a deťmi máme za sebou.

Je to milá udalosť v  našej materskej škole, ktorá sa prevádza už po 6-stý krát. Je to aktivita, kedy sa začiatkom školského roka nové deti pasujú za lienky a včielky a prijímajú sa do našej veľkej škôlkarskej rodiny.Je to aktivita, ktorá sa volá: „ Škôlkarská pasovačka“ a uskutočnila sa 14.9.2017                      

      Podstatou aktivity je stretnutie všetkých rodičov a deti na školskom dvore. Vyzvané nové dieťa sa postaví na zelený štvorlístok a veľká včielka dotknutím paličky , na ktorej je symbol lienky na rameno dieťaťa, prijíma ho do škôlkarskej rodiny a prijíma ju do triedy lienok. V tomto roku sme prijímali 9 lienok a 1 včielku.

Samotný akt začínal príhovorom našej pani riaditeľky a krátkou kultúrnou vložkou .Na úvod deti zaspievali pesničku ako chodia do jedného domčeka, ktorý sa volá materská škola, potom za do provodu sprievodných slov pani riaditeľky sa rodičia pesničkovou formou oboznámili s celým režimom dňa. To znamená, že sa deti za pomoci pesničiek a básničiek presúvajú k jednotlivým aktivitám v priebehu dňa. Napríklad: ukladanie hračiek prebieha pesničkou na melódiu: „ Jede, jede mašinka“ a v našej verzii má takéto slová: Ide, ide mašinka, dymí sa jej z komínka, poďte deti ukladať, naše hračky idú spať.“ Alebo cvičenie začíname krátkou básničkou: Kto chce zdravý byť, musí s nami zacvičiť a pod.

Pasovačku  sme už tradične ukončili pesničkou: Keď si šťastný.....

Myslíme si, že každé dieťa je šťastné nakoľko má milujúcich rodičov a starých rodičov, majú kamarátov a škôlku , do ktorej rady chodia a majú svoje druhé mamy, ktoré vedia objať, pohladkať a povedať milé slová  a ktoré svojimi nápadmi a tvorivosťou a hlavne vzájomnou spoluprácou pripravujú pre deti nové zážitky a poznatky.

Ku šťastiu mali deti pripravené milé pohostenie od nových rodičov a malé darčeky, ktoré si odnášali domov.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na známosť sa všetkým dáva  celkom nová, čerstvá správa.
Otvára sa naša škôlka, vstúpte do nej všetci zvonka

A je to opäť september. Mesiac, ktorý patrí novému ročnému obdobiu –jeseni- a mesiac, ktorý patrí školákom, žiakom a samozrejme aj malým škôlkarom.4. septembra 2017 sa otvorila naša nová, zelená brána, vyzdobená štvorlístkom.V tento deň ňou prešlo  40 detí. Tento školský rok sme privítali aj 10 nových deti.Vítali ich pani učiteľky, pekné triedy, hračky ale najmä kamaráti s ktorými sa nevideli skoro 2 mesiace. Po vzájomnom privítaní sa rozhovorili o svojich dovolenkových zážitkoch.V 1. triede boli sem tam na tváričkách slzičky, ktoré vysušili pani učiteľky svojim dôvtipom a láskou. Prvý deň bol v materskej škole veselý i zaslzený. Domov si deti odnášali pekný darček s legom.  A čo dodať na záver? Prajeme deťom veľa zdravia a krásne prežité chvíle v materskej škole. O to sa postará celý kolektív, ktorému prajeme tiež pevné zdravie, veľa dobrých nápadov a veľa trpezlivosti a lásky k zvereným deťom


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodičia a naše detičky!!!

 • Ani sme sa  nenazdali a  už je tu  opäť september. A to znamená, že sa po dvoch mesiacoch plných prázdninových zážitkov stretneme všetci v našej materskej škole. Tí, ktorí už materskú školu poznajú, vrátia sa do nových tried plných  hračiek a “starých” kamarátov. No budú aj takí, ktorí tu prídu po prvýkrát a zatiaľ sú iba zvedaví. Už sa  na Vás všetci veľmi tešíme.
 • Základné informácie k začiatku školského roka 2017/2018
  4.9.2017 sa začína prevádzka MŠ od 6.15 hod.- 16.30. hod.
 • 7.9.2017  o 16.30 hod.  sa uskutoční  1. stretnutie rodičov
 • Schádzanie detí  je od 6.15 do 8.00 hod.,popoludňajšie rozchádzanie  je od 15.30 do 16.30 hod.
 • Triedy
 • 1. trieda ostáva triedou 2-3-4- ročných detí,  s pani učiteľkami Vierkou a Silviou
  2.trieda  je triedou   4-5-6 ročných detí s pani učiteľkami Naďkou a Angelikou. 
 • Zoznamy detí  budú vyvesené na dverách triedach.
 • ( nezabudnúť potvrdenie od lekára pred nástupom  3 dni staré )

Prvé dni a týždne určíte nebudú ľahké pre Vás, ani pre Vaše dieťa. Je to normálny pocit z toho, že jedna etapa sa v jeho, aj vo vašom živote končí. Začína sa nová etapa – vy sa vrátite do zamestnania a Vaše dieťa bude prvý raz niekoľko hodín bez Vás. Všetko, čo je prvý raz je niekedy zložité. Prvý raz bez mamy, bez otca, prvý raz papkať v jedálni, prvý raz spinkať v inej postieľke, prvý raz sa hrať s toľkými deťmi…

Nebojte sa urobíme všetko pre to, aby to „prvý raz“ nebolo pre Vás a Vaše dieťa až také ťažké.

Deti si môžu do triedy priniesť svoju obľúbené hračku, či svoj vlastný vankúšik.

Poplatky :  školné 10€ , a stravné 1,29 €/deň, s ostatnými poplatkami budete oboznámení na stretnutí rodičov.

 •  Platia  všetky deti navštevujúce materskú školu, okrem tých, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, alebo odklad školskej dochádzky. (V prípade nejasnosti volajte vedenie školy, prípadne sa informujte u triednych učiteliek) 
 • dátume  platieb týchto poplatkov budete včas informovaní.

Ostatné informácie o práci s deťmi, podmienkach školy, činnosti krúžkov, ďalších poplatkoch, či aktivitách pripravených pre vaše deti sa dozviete na 1. stretnutí rodičov, na ktoré Vás už teraz srdečne pozývame . Uskutoční sa  7.9.2017 o 16.30 hod. v MŠ.     
Mgr. Viera Lukácsová – riaditeľka MŠ