Vitajte na stránkach

 MŠ Hviezdoslavova 17

Moldava nad Bodvou  

------------------------------------------------------------------------------------------------

Milí rodičia,

Zapojte sa do našej spoločnej aktivity: „Deň Zeme očami detí“.

V domácom prostredí, počas víkendových dní vytvorte s deťmi z odpadového materiálu: / plastové fľaše, plastové vrchnáčiky, rôzne škatule,kartonový papier/ nejaký výrobok / kvet, vtáčika, slniečko či mráčik..../a zároveň pri spoločnej práci vysvetlite deťom ako je potrebné chrániť našu Zem, separovať odpad a žiť v čistom prostredí.

Hotovými výtvormi pozdravíme sviatok Zeme, vyzdobíme si náš dvor a zároveň vyhodnotíme každé zúčastnené dieťa.

              Ďakujeme za spoluprácu a výtvory označené menom čakáme od Vás dňa  24.4.2017.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veľká noc prichádza ,všetci  sa radujú, detičky z Moldavy rukami čarujú.

Blížiace sa Veľkonočné sviatky sme si pripomenuli aj pracovným  predveľkonočným stretnutím , ktoré sa uskutočnilo v materskej škole dňa 13.4.2017

Zúčastnilo sa 15 rodín, mamičky, ockovia ba i babky s deťmi. Jarné i veľkonočné nápady priniesli mamičky a ukázali i pani učiteľky.

Z rôznych druhov papiera, vlny, paličiek, prútia, z odpadového materiálu, plastových lyžičiek vznikli zajkovia, kraslice, venčeky , obrazy, stojany na servítky, ktoré si deti zobrali domov  a budú zdobiť ich domov počas veľkonočných sviatkov.Počas tvorivej práce sa deti posilnili sa  čajíkom a keksíkmi.

Takéto pracovné stretnutia pomáhajú a  navodzujú príjemnú predsviatočnú atmosféru, upevňujú lásku detí k rodičom a upevňujú sa vzťahy medzi deťmi.

Okresné kolo prednesu poézie a prózy v Jasove

       Prešiel rok a opäť sme sa stretli v materskej škole v Jasove  na okresnom kole prednesu poézie a prózy, dňa  31.3.2017. Toto aktivitou sme ukončili oficiálne sviatok kníh.

Našu materskú školu reprezentovali dievčatá 2. Triedy Alexandra Kissová a Noemka Klotnyová.  Pekné básničky , ktoré odrecitovali, prednášali s citom s peknou intonáciou a zafarbením hlasu. Všetky zúčastnené deti boli dôkladné pripravené na túto aktivitu.

Poďakovanie patrí vedeniu materskej školy v Jasove za pekný umelecký zážitok pre deti, učiteľky a aj rodičov. Pohostenie,  ktoré pripravili  pre deti bolo na vysokej úrovni.

   

Aktivity takého charakteru pripravujú deti pre vstup do základnej školy, pretože už v materskej škole sa podchytí ich talent, ktorý sa v škole rozvíja.

Deti obľubujú knihy rozprávkové, encyklopédie. Radi si vypočujú rozprávky či už veršované alebo prózu .V rukách učiteliek materských škôl dostane kniha oživujúci charakter,stane sa motivujúcim prvkom a spoľahlivým pomocníkom.

Takže kniha v materskej škole má a bude mať vždy svoj sviatok  a bude prostriedkom a zdrojom  na získavanie vedomostí a nových informácii a na pestovanie estetických a kultúrnych hodnôt.

 
Návšteva v 1. ročníku ZŠ na ulici Československej armády 

Príjemné zážitkové školácke predpoludnie dňa 29.3.2013 pripravila pani učiteľka 1.C triedy Valika Komjatyová.
Zúčastnili sme sa so všetkými deťmi 2. triedy
Budúci školáci si sadli do školských lavíc ku kamarátom školákom. Po privítaní pani učiteľka vysvetlila deťom význam slov“ rozvrh hodín“, ukázala obrázky podľa ktorých sa deti orientujú v daný deň a pripravujú si učebnice na danú hodinu. Naše deti hravo splnili matematické i jazykové úlohy pred tabuľou a potom spoločne so školákmi pracovali na  pracovnom liste.
Na záver škôlkari zaspievali pesničku: „Pod horou, pod horou“... a všetci spoločne zaspievali známu pesničku: „Keď si šťastný.“Počkali sme na zvonenie a rozlúčili sme sa s deťmi i s pani učiteľkou.
Určite takéto návštevy v základnej škole majú veľký význam pre budúcich školákov a hlavne teraz, keď sa uskutoční slávnostný zápis do základnej školy. Pre dieťa je to už známe prostredie, ktoré vyvoláva v ňom príjemné pocity a stav pohody.  Posledné spoločné stretnutie bude v júni na našom školskom dvore.
--------------------------------------------------------------------------------------

Vesmír očami detí

Každý rok vyhlasuje Hvezdáreň v Medzeve výtvarnú súťaž na tému: Vesmír očami deti.Aj naša materská škola zaslala výtvarné práce detí 2. Triedy. Nesmierne sme sa potešili, keď sme sa dozvedeli, že naše dve dievčatká boli ocenené.Dóra Konkolyová získala 2.miesto a Tatiana Karaffová 5 miesto . Ďakujeme aj rodičom našej Dóriky, ktorí boli na vyhlásení výsledkov v Medzeve dňa 22.3.2017.

Takéto výsledky a úspechy našich detí inšpirujú a motivujú aj ostatné deti k tvorivej práci. No a v  neposlednom rade to poteší celý kolektív, ktorému záleží na tom, aby všetky deti boli úspešné v ktorejkoľvek oblasti.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návšteva knižnice.

Povedz mi čo čítaš, a ja ti poviem kto si“

Mesiac Marec patrí knihe, to vie už aj malý predškolák. Celý mesiac sa rozprávame o knihách, ako vznikajú, kto ich píše a kreslí do nich obrázky, ako sa správame ku knihe a vlastne načo sú nám knihy. Vedomosti o knihách si deti vyskúšali v škôlke, kedy sme previedli kvíz: Moja obľúbená rozprávka. Výtvarnými prácami doma a v materskej škole dopĺňali vedomosti o knihách a rozprávkach.Edukačná aktivita: Na knižnicu – upevnila kladný vzťah ku knihe a tiež vzťah medzi dieťaťom a rodičmi. Aktivita mala premyslený a cielený priebeh. Deti dostali čitateľské preukazy a každý deň zo škôlky požičali knihu, ktorú potom doma s rodičmi čítali, rozprávali sa o nej a kreslili obrázky. V piatok priniesli do MŠ ilustrácie, ktoré ešte stále zdobia priestory materskej školy. Nezabudli sme ani na výrobu záložiek do kníh a výrobu knihy.Návšteva knižnice patrí v tomto mesiaci na prvom mieste.  Navštívili sme ju 22.3.2017. Všetky deti privítala teta knihovnička. Teta niekoľkými slovami a otázkami zhrnula poznatky o tomto sviatku kníh, prečítala im krátku rozprávku, vysvetlila im načo slúži čitateľský preukaz. Na záver dostali deti zástavky červenú a zelenú a teta previedla s deťmi súťaž o knihe. Najprv im prečítala nejaký úryvok a na otázku deti mali reagovať zdvihnutím červenej alebo zelenej  zástavky. Zelená znamenala áno, červená nie. Bolo to milé a zábavné.

Návštevu sme ukončili prehliadkou detského čitateľského kútika..

Knihy sú ľuďom tým, čím vtákom krídla 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MORENA

Už niekoľko rokov sa v našom meste oslavuje sviatok jari –MORENA.Týmto sviatkom už definitívne vyháňame zimu preč a tešíme sa na jar, prebúdzajúca sa prírodu, na slnečné lúče, ktoré dodávajú ľudom energiu, optimizmus a  a chuť do života.Celá naša materská škola sa zúčastnila tejto aktivity dňa 21.3.2017 na námestí, kde deti zo ZŠ Severná previedli krásny program, ktorý sa niesol v duchu ľudových tradícii.S deťmi 2.triedy sme sa boli pozrieť aj na to ako ju zapálili a hodili do Bodvy.  

Jar, jar, jar, daj nám slnka ,daj

Daj vetríčka i dáždička,

chvíle, chvíle na tri míle,

Jar, jar, jar, daj nám slnka, daj“

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návšteva žiakov ZŠ na ulici Severná

  15.3.2017 navštívili našu materskú školu žiaci ZŠ Severná.  Pod vedením svojich pani učiteliek zahrali divadielko „ Do školy“ . Veršovaná básnička od Ľudmily Podjavorinskej  bola vynikajúco zdramatizovaná. Zvieratká ako somárik, koník, prasiatko či psíček boli vynikajúco podané a zahrané žiakmi školy. Ukázali aj zábavný život v škole a to tancom a spevom. Týmto programom navodili príjemnú atmosféru kultúrneho života na ich škole a srdečne pozvali našich budúcich školákov na „Deň otvorených dverí“, ktorý sa uskutoční 23.3.2017.

Ďakujeme za krásne a pútavé pozvanie.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fašiangový karneval

Chystajte si masky ,bude smiech a špás.Fašiangový karneval  8.2.2017 prišiel medzi vás. Maša a medveď, všetci sú už tam.Detský karneval prišiel práve k nám.Veru tak, tento rok čakalo naše deti veľké fašiangové prekvapenie v kultúrnom dome. Sála ožila rôznymi maskami a tieto masky po úvodných slovách privítala Maša a medveď. Boli to dievčatá z Košíc z BABYSITTINGU.Celá zábava začala prehliadkou masiek, potom Maša a medveď zobrali zábavu do svojich rúk. Tancovali, šantili, robili hada, vláčik, napodobňovali rybu, preskakovali čarovnú palicu a predstavovali masky, previedli srdiečkový tanec s rodičmi. Za slušné správanie  a spoločenské zabávanie dostali  deti cukríky a omaľovanku priamo z rúk Maši a medveďa.Vynaliezavosť rodičov pri výbere masiek bola výnimočná. Bolo veľa princezničiek, zvierat i bojových postavičiek. Z materskej školy dostali deti malý darček – fotoaparát so zvieratkami. Občerstvenie mamičiek aj pani kuchárky , ktorá pripravila pravé fašiangové šišky chutilo super.Tak ako sa niečo začne , tak sa musí aj ukončiť. Skoro po dvoch hodinkách šantenia a robenia lari-fári odchádzali deťúrence domov a karneval sa ukončil.

Tešiť sa budeme zase na deň deti, jarné sviatky, na rôzne divadelné predstavenia či športové podujatia.

-------------------------------------------------------------------------------------------

BESEDA O POSKYTOVANÍ PRVEJ POMOCI

 Dňa 9.2.2017 prišli do materskej školy tety, ktoré sú členkami Slovenského červeného kríža.

Prišli deti poučiť o tom, ako treba poskytovať prvú pomoc napríklad pri topení korčuliara, pod ktorým praskne ľad. Na základe vymaľovaniek, deti rozprávali ako sa majú priblížiť k topiacemu sa ako mu podať konár či iný predmet za ktorý sa chytí topiaci. Tety upozornili, že sa nemajú sánkovať na ulici, lebo ich môže zraziť auto.

Zlomenú ruku si skúšali deti zafixovať trojuholníkovou šatkou, drobnú ranku ošetriť a previazať obväzom. Deti rozprávali vlastné skúsenosti s poraneniami, s tým ako museli niekedy navštíviť lekára, ktorý im poskytol pomoc.

Pri tom všetkom im pomáhal plyšový psíček, ktorý motivoval deti k prevedeniu úloh.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

                      Divadelné predstavenie v našej škôlke
...................................................................................

Vianočná rozprávka......

Vianočná rozprávka je ako živá.                                                         

 Všetko v tej rozprávke ozajstné býva.Oblátky, koláče, sviatočné šaty.

Ozajstná mamička i ocko zlatý.......

Aj naše vianočné oslavy boli ozajstné. Konali sa 8.12. 2016 o 16.00 hod. v kultúrnom dome.Prišli ozajstní rodičia, starí rodičia, boli tam i ozajstné koláče, sviatočné šaty a všetko bolo ako v rozprávke.Po úvodnej krásnej pesničke: "Vianočná rozprávka" a po príhovore pani riaditeľky sa rozbaľovali 3 veľké darčeky. V prvom darčeku bol ukrytý program detí, druhý darček obsahoval darčeky pre rodičov a v treťom boli ukryté darčeky pre deti.Deti 1.triedy zahrali krásnu rozprávku o Popoluške, ktorá našla tri oriešky a každý oriešok  priniesol básne, vinše, tanec a pesničky. Ich rozprávka vyčarovala u rodičov úsmev, obdiv, šťastie a nehu. Na chvíľu rodičia zabudli na starosti a problémy a vžili sa do vianočnej rozprávky, ktorú zahrali ich deti.Angličtinári zaspievali, zarecitovali a zahrali scénku s Mikulášom.Deti 2. triedy zatancovali tanec snehových vločiek, na chvíľu sa vrátili do obdobia  ich babičiek a prababičiek scénkou:“ Priadky“, kde čarovali koho za muža budú mať a veršovanou formou vypovedali po akých darčekoch túži ich srdiečko a čo by chceli mať pod čarovným vianočným stromčekom.Sladké pohostenie, ktoré vykúzlili ich deti a vzájomné obdarúvanie  vyčarovalo stav pohody a predvianočnej nálady. Ozajstné Vianoce v kruhu svojej rodiny ich ešte len čaká. Želáme im , aby ich prežili v láske, v šťastí a naplnení ich túžob a snov.   

                                                 Šťastné a veselé   Vianoce            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       Stretnutie s bývalými škôlkármi.

Tento školský rok nám odišlo 15 deti do školy. Niekoľko deti do 1. ZŠ a niekoľko do 2 ZŠ. Jeden chlapec nám išiel do Buzice.

Pozvánky, ktoré sme urobili pre deti pozývali všetkých na deň 16.11. 2016. Pozvanie prijali aj mamky, ockovia ba i babky. Hneď po príchode do MŠ sa deti pohrali so staronovými hračkami a po počutí pesničky, ktorá im dala signál k ukladaniu rýchlo pozbierali hračky a uložili na miesto.Všetky deti privitala pani riaditeľka Vierka Lukácsová.Nakoľko deti priniesli so sebou školské aktovky ukázali ako píšu a vybrali šlabikár a každý niečo z neho prečítal. Na pesničku : Keď si šťastný...sme si spoločne zatancovali a odfotili sa. Pani Valike môžeme poďakovať za sladké pohostenie a čajík, na chuť ktorého sa ešte deti pamätali.Pre školákov boli pripravené malé darčeky –záložky do knihy a cédečko z rozlúčky.

Túto aktivitu organizujeme niekoľko rokov a vždy s potešením, lebo sa tešíme na deti, rodičov a na to, že sú šikovné a dosahujú výborné výsledky v škole.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Návšteva v 1 ročníku ZŠ na ulici  Československej armády

Dňa 16,11.2016 sme sa zúčastnili prvej návštevy v prvom ročníku. Tento rok spolupracujeme s 1. C s pani učiteľkou Valikou Komjatyovou. Návštevy sa zúčastnilo 10 predškolákov, ktorí na budúci rok opustia bránu materskej školy.

Po privítaní pani učiteľkou deti pozorovali rozdiely medzi školou a materskou školou. Školáci nám ukázali, ktoré písmená už vedia písať, ukázali ako počítajú a zaspievali veselú pesničku. Neskôr školáci ukázali ako vedia sústredene a ticho pracovať v pracovných zošitoch z matematiky .Predškoláci urobili hada a pozorovali ako deti počítajú.

 Aj predškoláci zaspievali pesničku. Od pani učiteľky dostali lízanku, za to že boli poslušné, sústredene a spolupracovali v kolektíve.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Deň materských škôl

Pred dvoma rokmi bol 4. november vyhlásený za: "Deň materských škôl."Prvý rok sme sa stretli všetky materské školy v areáli mestského amfiteátru, kde prebehli športové súťaže. Tento rok oslávila každá materská škola podľa vlastného programu. Naša škola pozvala na tento deň bábkohercov z Prešova, konkrétne divadlo Cililing, ktorí pripravili divadielko :Guľko-Bombuľko. Na divadielko sme pozvali aj našich kamarátov, žiakov z 1.ročníka s pani učiteľkou Mgr. Komjatyovou. Po kultúrnej vložke sme si  s našimi deťmi zaspievali a zatancovali.  V tento deň dostali deti odznak a malý darček.Želáme si, aby nám zverené deti si každý deň odnášali príjemné, poučné a radostné zážitky z materskej školy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČAROVNÝ LES v ZŠ SEVERNEJ

 

Dňa 26. 10. 2016 nás pozvala ZŠ na Severnej ulici na aktivitu : Čarovný les. Tejto aktivity sme sa zúčastnili s deťmi 2 triedy. Trasa do školy bola trocha dlhá, ale počasie bolo krásne a cesta ubehla rýchlo.


V telocvični školy boli pripravené rôzne stanovišťa ako : preskoky prekážok, hádzanie do koša, prekonávanie prekážok s plným fúrikom, lezenie tunelom ,skoky na skákacej lopte, triafanie do kolkov, šmýkanie z lavičky, hojdanie na lane, zdolávanie prekážok na kolobežke a triafanie hokejkou do bránky. Široký výber disciplín zapojil všetky deti, ktoré  v prúde za sebou sa postupne presúvali na jednotlivé stanovištia. Hudba, povzbudzovanie starších kamarátov tejto školy vytvorilo radostnú a uvoľnenú atmosféru.


Pekné a chutné občerstvenie, ktoré pripravil celý kolektív, bolo príjemným dodaním energie do ďalšieho cvičenia.

Za svoje výkony dostali deti hallowenské  lízatko a medailu a samozrejme pekné zážitky, ktoré deťom v zostanú pamäti. Cela aktivita sa niesla v duchu hallowenských sviatkov. Pretože celým lesom deti sprevádzali rôzne vily, čarodejnice a iné rozprávkové postavičky.

                          Ďakujeme celému kolektívu za príjemné predpoludnie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Svetový deň zdravej výživy. 
 
Propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu prebieha už od útleho veku čiže už v materskej škole. Deti sú chápavé, učenlivé a svoje poznatky rýchlo prenášajú do svojich domovov.
Prvú osvetovú aktivitu pripravili zamestnanci MsKS, kedy prišli do materskej školy s nošou plnou  zdravých jabĺk. Hovorili s deťmi o významnom dni, rozdali deťom jabĺčka a zdôraznili význam konzumovania tohto dostupného zdravého ovocia.
Deti im na oplátku zaspievali pesničku: Bolo raz jabĺčko krásne....
Druhý deň v materskej škole bol šťavnatý, výživný a pracovný. Deti sa zahrali na gazdinky, doniesli si zásterky, dosky na krájanie a podieľali sa na príprave ovocného šalátu, ktorý to v peknom pripravenom prostredí aj spapali. Pri tejto aktivite zapojili deti všetky svoje zmysly: hmat, chute, zrak  čuch. Pri príprave šalátu zdôraznili deti význam umývania ovocia a zeleniny .Vedomosti, ktoré deti získali touto aktivitou prezentovali  potom v kresbách, v hudobnej či pracovnej aktivite.
Nuž a takýto pekný zdravý deň sme prezentovali aj medzi rodičmi a s ich spoluprácou.
Takže tretí deň zdravej výživy patril rodičom a deťom, ktorí prišli ochutnať zdravé nátierky, ktoré pravidelne pripravuje naša pani kuchárka a ujo kuchár. Na tento deň pripravili: karfiolovú s vajíčkom, šunkovú, drožďovú a špenátovú nátierku.  Pekne prestretý stôl lahodil oku ale hlavne jazýčkom. Táto aktivita prebehla za spolupráce s rodičmi, hlavne s mamičkami, ktoré prispeli do nášho receptáru zdravými receptami na nátierky, ktoré pripravujú ony doma a sú osvedčené.
Za túto spoluprácu im z celého srdca ĎAKUJEME.
Ďakujeme aj rodinám, ktoré sponzorovali deťom domáce jabĺčka.  
Na známosť sa všetkým dáva
Celkom nová , čerstvá, správa
Otvára sa zdravá škôlka
Vstúpte do nej všetci zvonka....
O zdravú, šťastnú, príjemnú atmosféru v našej materskej škole sa stará celý kolektív. Želáme si aby nám zverené deti boli šťastné a stále sa usmievali, lebo : Úsmev nestojí nič, ale urobí mnoho...


Turistická vychádzka

Hlavným cieľom našej materskej školy je, aby sa  deti správne fyzicky a psychicky vyvíjali a mali kladný vzťah ku všetkým športovým aktivitám.Preto sme sa rozhodli ,že deň 22. 9.2016 bude dňom turistickej vychádzky pod kopec.Pútač v materskej škole pozýval všetkých pod kopec na športový areál. Všetci prítomní dospelí i deti sme sa zišli na malej čistinke, kde pani riaditeľka privítala všetkých prítomných. Malý plyšový zajačik oznámil deťom kadiaľ pôjdu /po vyznačenej trase/, čo majú pozorovať a čo majú zbierať do pripravených sáčkov. Cestou k 1 cieľu zdolávali deti rôzne prírodné i umelé prekážky: preskakovali, chodili pomedzi prekážky ,robili rôzne úkony.V 1 cieli im zajko vysvetlil, že majú pre neho hľadať poklad. Deti sa rozpŕchli do všetkých strán a poklad našli. Čarovnými slovami sa im podarilo otvoriť poklad a vo vnútri boli prírodniny, ktoré patria do prírody a veci, ktoré do prírody nepatria /papiere, plasty a iné /. Deti zdôrazňovali význam zdravej a čistej prírody  a význam prírody na oddych pre človeka ale i pre zvieratká.  Cestou k druhému cieľu mali dozbierať podľa potreby prírodniny. V druhom cieli ich čakala úloha z nazbieraných prírodnín urobiť na papier obrázok. Deti tak z konárikov, lístia ulít, kôry kamienkov, šípok vyložili na svoj výkres: les, stromy, kvety. Deti si rozvíjali fantáziu, pomenúvali prírodniny a obohacovali svoj zážitok. Hľadanie sladkého pokladu bolo pre nich hračkou. Deti dostali sladkú odmenu, dobrý teplý čaj, ktorý sponzoroval ujo Zoli Dobos a na hrudi im visela medaila, ktorú dostali zaslúžene za krásnu turistickú vychádzku. Práce, ktoré urobili  deti pod kopcom urobili aj doma , nalepili na výkres a doniesli ich do materskej školy ukázať všetkým spolužiakom.

Ďakujeme všetkým deťom i rodičom, ktorých neodradil, trocha svieži vetrík a prišli urobiť niečo pre seba a hlavne pre svoje dieťa, ktoré potrebuje stretnutie so spolužiakmi aj mimo materskej školy a spoznali aj takýto oddychový kút v našom meste.

 

DEŇ BEZ ÁUT

Aktivitu pod týmto názvom zorganizoval centrum v voľného času v rámci týždňa mobility dňa 22.9.2016

 Z našej materskej školy tejto aktivity sa zúčastnili deti 2 triedy. Počasie bolo vynikajúce a aktivita splnila svoj cieľ. Deti si zašportovali v behu pomedzi prekážky, preskok nízkych prekážok. Na druhom stanovišti si deti zacvičili a zatancovali na hudbu a nakoniec sa presunuli tam, kde  boli hasiči, ktorí im nasadili prilby a deti hadicou striekali na cieľ, oboznámili sa s hasičskou výbavou v aute. Najväčším zážitkom bola jazda v hasičskom aute okolo Moldavy. Veľkým hadom, ktorého vytvorili všetky deti a ktorý sa presúval na pesničku : Jede, jede mašinka....sa ukončil program pre deti materských škôl.

 

Európský týždeň športu.

Dňa 16.9.2016 sa deti 2.triedy zúčastnili športovej súťaže v ZŠ Severná“ SEVERÁČIK“, ktorá sa konala v rámci Európskeho týždňa mobility. Päť členné družstvo v tomto zložení: Bryan Filip Stone, Alexandra Kissová, Viktor Rene Poľák, Peter Safko a Tatiana Karafová reprezentovali našu škôlku so športovým zápolením. Súťažili v skoku do diaľky, hádzali triketovou loptičkou na cieľ, bežali 30 m. Počasie  bolo krásne, letné a pomáhalo zdolávať deťom všetky športové prekážky.

Do MŠ si deti priniesli medaile a diplomy. Najväčší úspech mala Alexi Kissová a Viktor Poľak.

Veríme, že sa im bude v športe dariť celý školský rok a budú našu škôlku reprezentovať aj v iných športových aktivitách.

Škôlkarská pasovačka

Do školičky ráno bežím, na pani učiteľku sa teším. Celý deň sa v škôlke hráme.,cvičíme, kreslíme aj počítame.Každoročne vyprevádzame deti do základnej školy. Tento školský rok nám odišlo do školy 15 deti a na miesto nich prišli noví malí prváčikovia. A ako sa sluší a patrí treba ich privítať do našej škôlkarskej rodiny. Robíme to na školskom dvore za účastí všetkých detí a rodičov. Je to aktivita, ktorá sa volá : Škôlkarská pasovačka.Stalo sa to 13. 9. 2016. Krásne, slnečné a ešte letné popoludnie, vyzdobený dvor prezrádzal, že sa uskutoční niečo zaujímavé a veselé.Všetkých prítomných a deti privítala pani riaditeľka Mgr. Viera Lukácsová.  15 lienok pasovali a vítali do školskej rodiny veľkí predškoláci. Každá lienka si kľakla na vankúšik a starší kamarát ho pasoval lienkou na rameno. Pani učiteľky im dávali zase na hlavy čelenky lienok ,odznak a balón.Lienky sa zase svojim odtlačkom pršteka zapísali do kroniky a do škôlkarskej  rodiny : ŠTVORLÍSTOK.Starší predškoláci Včielky  svojim kamarátom spievali pesničky a básničky o jednotlivých činnostiach v materskej škole. Záverečný spoločný tanec na pesničku: Keď si šťastný.....ukončil slávnostný akt. Potom nasledovalo pohostenie, zoznamovanie rodičov a vzájomná výmena rodičovských skúsenosti.

Pohostenie pripravili nové mamky pre deti ale aj  pre rodičov. Hudba, veselosť, vrava ktorá sa niesla školským dvorom upevnila vzťahy medzi deťmi, rodičmi a učiteľkami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 12.9.2016 vedenie CVČ pozvalo   predškolákov do ich priestorov.Pani riaditeľka predstavila tety, ktoré sa im budú celý školský rok venovať. Predstavila im i jednotlivé odbory, ktoré môžu v novom školskom roku navštevovať .Deti mali možnosť na pódiu zatancovať, a zacvičiť. Potom nám ukázali jednotlivé miestnosti: malú telocvičňu s veľkou žinenkou, kde si aj zacvičili. Vo výtvarnom ateliéri si mohli prstovými farbami urobiť kvietok.Zároveň sme dostali pozvanie na aktivitu, ktorú prevedú pre materské školy v rámci: Týždňa mobility.A teraz je to len na samotných deťoch a rodičoch aké krúžky budú navštevovať tento školský rok.