Vitajte na stránkach

 MŠ Hviezdoslavova 17

Moldava nad Bodvou  

------------------------------------------------------------------------------------------------


               

                      Divadelné predstavenie v našej škôlke
...................................................................................

Vianočná rozprávka......

Vianočná rozprávka je ako živá.                                                         

 Všetko v tej rozprávke ozajstné býva.Oblátky, koláče, sviatočné šaty.

Ozajstná mamička i ocko zlatý.......

Aj naše vianočné oslavy boli ozajstné. Konali sa 8.12. 2016 o 16.00 hod. v kultúrnom dome.Prišli ozajstní rodičia, starí rodičia, boli tam i ozajstné koláče, sviatočné šaty a všetko bolo ako v rozprávke.Po úvodnej krásnej pesničke: "Vianočná rozprávka" a po príhovore pani riaditeľky sa rozbaľovali 3 veľké darčeky. V prvom darčeku bol ukrytý program detí, druhý darček obsahoval darčeky pre rodičov a v treťom boli ukryté darčeky pre deti.Deti 1.triedy zahrali krásnu rozprávku o Popoluške, ktorá našla tri oriešky a každý oriešok  priniesol básne, vinše, tanec a pesničky. Ich rozprávka vyčarovala u rodičov úsmev, obdiv, šťastie a nehu. Na chvíľu rodičia zabudli na starosti a problémy a vžili sa do vianočnej rozprávky, ktorú zahrali ich deti.Angličtinári zaspievali, zarecitovali a zahrali scénku s Mikulášom.Deti 2. triedy zatancovali tanec snehových vločiek, na chvíľu sa vrátili do obdobia  ich babičiek a prababičiek scénkou:“ Priadky“, kde čarovali koho za muža budú mať a veršovanou formou vypovedali po akých darčekoch túži ich srdiečko a čo by chceli mať pod čarovným vianočným stromčekom.Sladké pohostenie, ktoré vykúzlili ich deti a vzájomné obdarúvanie  vyčarovalo stav pohody a predvianočnej nálady. Ozajstné Vianoce v kruhu svojej rodiny ich ešte len čaká. Želáme im , aby ich prežili v láske, v šťastí a naplnení ich túžob a snov.   

                                                 Šťastné a veselé   Vianoce            

--------------------------------------------------------------------------------------------------------                                       Stretnutie s bývalými škôlkármi.

Tento školský rok nám odišlo 15 deti do školy. Niekoľko deti do 1. ZŠ a niekoľko do 2 ZŠ. Jeden chlapec nám išiel do Buzice.

Pozvánky, ktoré sme urobili pre deti pozývali všetkých na deň 16.11. 2016. Pozvanie prijali aj mamky, ockovia ba i babky. Hneď po príchode do MŠ sa deti pohrali so staronovými hračkami a po počutí pesničky, ktorá im dala signál k ukladaniu rýchlo pozbierali hračky a uložili na miesto.Všetky deti privitala pani riaditeľka Vierka Lukácsová.Nakoľko deti priniesli so sebou školské aktovky ukázali ako píšu a vybrali šlabikár a každý niečo z neho prečítal. Na pesničku : Keď si šťastný...sme si spoločne zatancovali a odfotili sa. Pani Valike môžeme poďakovať za sladké pohostenie a čajík, na chuť ktorého sa ešte deti pamätali.Pre školákov boli pripravené malé darčeky –záložky do knihy a cédečko z rozlúčky.

Túto aktivitu organizujeme niekoľko rokov a vždy s potešením, lebo sa tešíme na deti, rodičov a na to, že sú šikovné a dosahujú výborné výsledky v škole.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                 Návšteva v 1 ročníku ZŠ na ulici  Československej armády

Dňa 16,11.2016 sme sa zúčastnili prvej návštevy v prvom ročníku. Tento rok spolupracujeme s 1. C s pani učiteľkou Valikou Komjatyovou. Návštevy sa zúčastnilo 10 predškolákov, ktorí na budúci rok opustia bránu materskej školy.

Po privítaní pani učiteľkou deti pozorovali rozdiely medzi školou a materskou školou. Školáci nám ukázali, ktoré písmená už vedia písať, ukázali ako počítajú a zaspievali veselú pesničku. Neskôr školáci ukázali ako vedia sústredene a ticho pracovať v pracovných zošitoch z matematiky .Predškoláci urobili hada a pozorovali ako deti počítajú.

 Aj predškoláci zaspievali pesničku. Od pani učiteľky dostali lízanku, za to že boli poslušné, sústredene a spolupracovali v kolektíve.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Deň materských škôl

Pred dvoma rokmi bol 4. november vyhlásený za: "Deň materských škôl."Prvý rok sme sa stretli všetky materské školy v areáli mestského amfiteátru, kde prebehli športové súťaže. Tento rok oslávila každá materská škola podľa vlastného programu. Naša škola pozvala na tento deň bábkohercov z Prešova, konkrétne divadlo Cililing, ktorí pripravili divadielko :Guľko-Bombuľko. Na divadielko sme pozvali aj našich kamarátov, žiakov z 1.ročníka s pani učiteľkou Mgr. Komjatyovou. Po kultúrnej vložke sme si  s našimi deťmi zaspievali a zatancovali.  V tento deň dostali deti odznak a malý darček.Želáme si, aby nám zverené deti si každý deň odnášali príjemné, poučné a radostné zážitky z materskej školy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ČAROVNÝ LES v ZŠ SEVERNEJ

 

Dňa 26. 10. 2016 nás pozvala ZŠ na Severnej ulici na aktivitu : Čarovný les. Tejto aktivity sme sa zúčastnili s deťmi 2 triedy. Trasa do školy bola trocha dlhá, ale počasie bolo krásne a cesta ubehla rýchlo.

 

V telocvični školy boli pripravené rôzne stanovišťa ako : preskoky prekážok, hádzanie do koša, prekonávanie prekážok s plným fúrikom, lezenie tunelom ,skoky na skákacej lopte, triafanie do kolkov, šmýkanie z lavičky, hojdanie na lane, zdolávanie prekážok na kolobežke a triafanie hokejkou do bránky. Široký výber disciplín zapojil všetky deti, ktoré  v prúde za sebou sa postupne presúvali na jednotlivé stanovištia. Hudba, povzbudzovanie starších kamarátov tejto školy vytvorilo radostnú a uvoľnenú atmosféru.

 

Pekné a chutné občerstvenie, ktoré pripravil celý kolektív, bolo príjemným dodaním energie do ďalšieho cvičenia.

Za svoje výkony dostali deti hallowenské  lízatko a medailu a samozrejme pekné zážitky, ktoré deťom v zostanú pamäti. Cela aktivita sa niesla v duchu hallowenských sviatkov. Pretože celým lesom deti sprevádzali rôzne vily, čarodejnice a iné rozprávkové postavičky.

                          Ďakujeme celému kolektívu za príjemné predpoludnie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Svetový deň zdravej výživy. 
 
Propagácia zdravej výživy a zdravého životného štýlu prebieha už od útleho veku čiže už v materskej škole. Deti sú chápavé, učenlivé a svoje poznatky rýchlo prenášajú do svojich domovov.
Prvú osvetovú aktivitu pripravili zamestnanci MsKS, kedy prišli do materskej školy s nošou plnou  zdravých jabĺk. Hovorili s deťmi o významnom dni, rozdali deťom jabĺčka a zdôraznili význam konzumovania tohto dostupného zdravého ovocia.
Deti im na oplátku zaspievali pesničku: Bolo raz jabĺčko krásne....
Druhý deň v materskej škole bol šťavnatý, výživný a pracovný. Deti sa zahrali na gazdinky, doniesli si zásterky, dosky na krájanie a podieľali sa na príprave ovocného šalátu, ktorý to v peknom pripravenom prostredí aj spapali. Pri tejto aktivite zapojili deti všetky svoje zmysly: hmat, chute, zrak  čuch. Pri príprave šalátu zdôraznili deti význam umývania ovocia a zeleniny .Vedomosti, ktoré deti získali touto aktivitou prezentovali  potom v kresbách, v hudobnej či pracovnej aktivite.
Nuž a takýto pekný zdravý deň sme prezentovali aj medzi rodičmi a s ich spoluprácou.
Takže tretí deň zdravej výživy patril rodičom a deťom, ktorí prišli ochutnať zdravé nátierky, ktoré pravidelne pripravuje naša pani kuchárka a ujo kuchár. Na tento deň pripravili: karfiolovú s vajíčkom, šunkovú, drožďovú a špenátovú nátierku.  Pekne prestretý stôl lahodil oku ale hlavne jazýčkom. Táto aktivita prebehla za spolupráce s rodičmi, hlavne s mamičkami, ktoré prispeli do nášho receptáru zdravými receptami na nátierky, ktoré pripravujú ony doma a sú osvedčené.
Za túto spoluprácu im z celého srdca ĎAKUJEME.
Ďakujeme aj rodinám, ktoré sponzorovali deťom domáce jabĺčka.  
Na známosť sa všetkým dáva
Celkom nová , čerstvá, správa
Otvára sa zdravá škôlka
Vstúpte do nej všetci zvonka....
O zdravú, šťastnú, príjemnú atmosféru v našej materskej škole sa stará celý kolektív. Želáme si aby nám zverené deti boli šťastné a stále sa usmievali, lebo : Úsmev nestojí nič, ale urobí mnoho...


Turistická vychádzka

Hlavným cieľom našej materskej školy je, aby sa  deti správne fyzicky a psychicky vyvíjali a mali kladný vzťah ku všetkým športovým aktivitám.Preto sme sa rozhodli ,že deň 22. 9.2016 bude dňom turistickej vychádzky pod kopec.Pútač v materskej škole pozýval všetkých pod kopec na športový areál. Všetci prítomní dospelí i deti sme sa zišli na malej čistinke, kde pani riaditeľka privítala všetkých prítomných. Malý plyšový zajačik oznámil deťom kadiaľ pôjdu /po vyznačenej trase/, čo majú pozorovať a čo majú zbierať do pripravených sáčkov. Cestou k 1 cieľu zdolávali deti rôzne prírodné i umelé prekážky: preskakovali, chodili pomedzi prekážky ,robili rôzne úkony.V 1 cieli im zajko vysvetlil, že majú pre neho hľadať poklad. Deti sa rozpŕchli do všetkých strán a poklad našli. Čarovnými slovami sa im podarilo otvoriť poklad a vo vnútri boli prírodniny, ktoré patria do prírody a veci, ktoré do prírody nepatria /papiere, plasty a iné /. Deti zdôrazňovali význam zdravej a čistej prírody  a význam prírody na oddych pre človeka ale i pre zvieratká.  Cestou k druhému cieľu mali dozbierať podľa potreby prírodniny. V druhom cieli ich čakala úloha z nazbieraných prírodnín urobiť na papier obrázok. Deti tak z konárikov, lístia ulít, kôry kamienkov, šípok vyložili na svoj výkres: les, stromy, kvety. Deti si rozvíjali fantáziu, pomenúvali prírodniny a obohacovali svoj zážitok. Hľadanie sladkého pokladu bolo pre nich hračkou. Deti dostali sladkú odmenu, dobrý teplý čaj, ktorý sponzoroval ujo Zoli Dobos a na hrudi im visela medaila, ktorú dostali zaslúžene za krásnu turistickú vychádzku. Práce, ktoré urobili  deti pod kopcom urobili aj doma , nalepili na výkres a doniesli ich do materskej školy ukázať všetkým spolužiakom.

Ďakujeme všetkým deťom i rodičom, ktorých neodradil, trocha svieži vetrík a prišli urobiť niečo pre seba a hlavne pre svoje dieťa, ktoré potrebuje stretnutie so spolužiakmi aj mimo materskej školy a spoznali aj takýto oddychový kút v našom meste.

 

DEŇ BEZ ÁUT

Aktivitu pod týmto názvom zorganizoval centrum v voľného času v rámci týždňa mobility dňa 22.9.2016

 Z našej materskej školy tejto aktivity sa zúčastnili deti 2 triedy. Počasie bolo vynikajúce a aktivita splnila svoj cieľ. Deti si zašportovali v behu pomedzi prekážky, preskok nízkych prekážok. Na druhom stanovišti si deti zacvičili a zatancovali na hudbu a nakoniec sa presunuli tam, kde  boli hasiči, ktorí im nasadili prilby a deti hadicou striekali na cieľ, oboznámili sa s hasičskou výbavou v aute. Najväčším zážitkom bola jazda v hasičskom aute okolo Moldavy. Veľkým hadom, ktorého vytvorili všetky deti a ktorý sa presúval na pesničku : Jede, jede mašinka....sa ukončil program pre deti materských škôl.

 


Európský týždeň športu.

Dňa 16.9.2016 sa deti 2.triedy zúčastnili športovej súťaže v ZŠ Severná“ SEVERÁČIK“, ktorá sa konala v rámci Európskeho týždňa mobility. Päť členné družstvo v tomto zložení: Bryan Filip Stone, Alexandra Kissová, Viktor Rene Poľák, Peter Safko a Tatiana Karafová reprezentovali našu škôlku so športovým zápolením. Súťažili v skoku do diaľky, hádzali triketovou loptičkou na cieľ, bežali 30 m. Počasie  bolo krásne, letné a pomáhalo zdolávať deťom všetky športové prekážky.

Do MŠ si deti priniesli medaile a diplomy. Najväčší úspech mala Alexi Kissová a Viktor Poľak.

Veríme, že sa im bude v športe dariť celý školský rok a budú našu škôlku reprezentovať aj v iných športových aktivitách.

Škôlkarská pasovačka

Do školičky ráno bežím, na pani učiteľku sa teším. Celý deň sa v škôlke hráme.,cvičíme, kreslíme aj počítame.Každoročne vyprevádzame deti do základnej školy. Tento školský rok nám odišlo do školy 15 deti a na miesto nich prišli noví malí prváčikovia. A ako sa sluší a patrí treba ich privítať do našej škôlkarskej rodiny. Robíme to na školskom dvore za účastí všetkých detí a rodičov. Je to aktivita, ktorá sa volá : Škôlkarská pasovačka.Stalo sa to 13. 9. 2016. Krásne, slnečné a ešte letné popoludnie, vyzdobený dvor prezrádzal, že sa uskutoční niečo zaujímavé a veselé.Všetkých prítomných a deti privítala pani riaditeľka Mgr. Viera Lukácsová.  15 lienok pasovali a vítali do školskej rodiny veľkí predškoláci. Každá lienka si kľakla na vankúšik a starší kamarát ho pasoval lienkou na rameno. Pani učiteľky im dávali zase na hlavy čelenky lienok ,odznak a balón.Lienky sa zase svojim odtlačkom pršteka zapísali do kroniky a do škôlkarskej  rodiny : ŠTVORLÍSTOK.Starší predškoláci Včielky  svojim kamarátom spievali pesničky a básničky o jednotlivých činnostiach v materskej škole. Záverečný spoločný tanec na pesničku: Keď si šťastný.....ukončil slávnostný akt. Potom nasledovalo pohostenie, zoznamovanie rodičov a vzájomná výmena rodičovských skúsenosti.

Pohostenie pripravili nové mamky pre deti ale aj  pre rodičov. Hudba, veselosť, vrava ktorá sa niesla školským dvorom upevnila vzťahy medzi deťmi, rodičmi a učiteľkami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 12.9.2016 vedenie CVČ pozvalo   predškolákov do ich priestorov.Pani riaditeľka predstavila tety, ktoré sa im budú celý školský rok venovať. Predstavila im i jednotlivé odbory, ktoré môžu v novom školskom roku navštevovať .Deti mali možnosť na pódiu zatancovať, a zacvičiť. Potom nám ukázali jednotlivé miestnosti: malú telocvičňu s veľkou žinenkou, kde si aj zacvičili. Vo výtvarnom ateliéri si mohli prstovými farbami urobiť kvietok.Zároveň sme dostali pozvanie na aktivitu, ktorú prevedú pre materské školy v rámci: Týždňa mobility.A teraz je to len na samotných deťoch a rodičoch aké krúžky budú navštevovať tento školský rok.