Vitajte na stránkach MŠ Hviezdoslavova 17 Moldava nad Bodvou

Milé detičky, prázdniny sa skončili a my sa s Vami opäť stretneme 5.9.2016 od 6.15 hod. v novom školskom roku 2016-2017, keď sa otvárajú brány našej materskej školy.

Čakáme  a tešíme sa na Vás. Kolektív MŠ

Mamky, ockovia  bolo by dobré ,keby ste  všetky veci (paplón vankúš, papučky...... ) doniesli do MŠ už počas prípravného týždňa t.j. od  30.8.2016. Zoznam všetkých vecí nájdete v kolónke- príprava na vstup do MŠ.

 

Vítame vás na websídle Materskej školy Hviezdoslavova 17, ktorá sídli v centre nášho mesta. Je to štátna Materská škola, ktorej zriaďovateľom je Mesto Moldava nad Bodvou

Táto materská škola má 2 triedy, ktoré navštevuje 44 detí vo veku od 3 do 6 rokov. Kolektív tvoria 4 erudované predškolské pedagogičky a 3 zamestnanci  zabezpečujúci prevádzku MŠ.
So skúsenosťou svojej viacročnej pedagogickej praxe vštepujú deťom základné hodnoty a informácie z nášho ľudského života, starajú sa o ich telesný rozvoj, osobnú spokojnosť a pohodu, rozvíjajú ich reč a to všetko v prostredí im najbližšom, v kolektíve rovesníkov. Učia ich samostatnosti a rozvíjajú ich danosti nielen v základnom výchovno-vzdelávacom procese, ale aj nad jeho rámec, formou rôznych projektov a mimoškolskej činnosti.
Ktosi múdry raz povedal, že si nepamätá, aké drahé hračky dostával, ale vie si presne vybaviť tváre ľudí, ktorí ho ako dieťa mali radi a svoju lásku mu denne v tých najprirodzenejších formách prejavovali.
Celé naše snaženie vedie k tomu, aby si tieto deti odniesli do svojho dospeláckeho života aj kus lásky z predškolského prostredia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

Konečne prišiel 22 jún, vytúžený slávnostný deň. Deň rozlúčky s MŠ. 15 školákov sa už nevedelo dočkať tohto dňa. Krásne upravené triedy, nádherný školský dvor, ktorý vyzdobili rodičia lúčiacich sa detí, krášlil slávnostný deň.Po programe lúčiacich sa detí, bolo pripravené v našom altánku pohostenie pre všetkých. Spevom sme odniesli tablo  a vrátili sme sa do škôlky na slávnostný obed, ktorý nám pripravila teta Valika s ujom Tončim. Zábava prebiehala aj naďalej , keďže sme si urobili detskú diskotéku. Dúfam, že na tento deň aj na všetky ostatné dni budú naši 15 školáci spomínať s úsmevom. Ďakujeme všetkým pani učiteľkám za program, rodičom za pomoc a prípravu, sponzorom  a všetkým zúčastneným za krásny deň. " Zbohom škôlka, škola volá...

---------------------------------------------------------------------------------------------


Výlet do Východoslovenského múzea v Košiciach

A prišiel vytúžený deň, kedy sa uskutočnil náš dlho očakávaný školský výlet. Bola streda 15.6.2016, slnečná a plná dojmov a prekvapení.

Obidve triedy aj tí malí drobcovia z 1. triedy si nasadli do autobusu a s veselou náladou, plní očakávania sme sa vybrali do Košíc. Cesta ubehla rýchlo.

Interiér múzea hneď na začiatku fascinoval naše deti. Veľa zrakových podnetov lákalo deti všetko vidieť ba aj ohmatať. Spočiatku boli deti veľmi aktívne, všade chceli byť, a všetko chceli vidieť a uja sprievodcu akosi zabudli počúvať. Ale po niekoľkých minútach dokázali byť sústredenejší. V miestnosti kde sa mohli pohrať si deti skladali  zvieratá na otáčacích paneloch, mali možnosť poskladať puzzle bociana a z veľkej truhlici mali hmatom zistiť čo sa dá nájsť v prírode napríklad: kameň, pierko, drievko a iné veci.

V múzeu videli zvieratká, nerasty, vesmír, kusy meteoritu a iné zaujímavosti.

Spoločná cesta domov plná spevu ubehla rýchlo a už  deti boli v materskej škole.

Koniec nášmu výletu, výletu, výletu...

............................................................................................................................

Návšteva v 1. ročníku ZŠ na ulici ČSA

Po celoročnej práci s 1 ročníkom a s pani učiteľkou Mgr. Kamilou Kissovou sme túto spoluprácu ukončili a uzavreli priateľským stretnutím.

 Navštívili sme ich dňa 13. 6. 2016 . Kamaráti a spolužiaci ukázali svoj program : Rozlúčka so Šlabikárom. Do tohto programu boli vsunuté riešenie matematických úloh, čítanie, rátanie a čítanie v anglickom jazyku. Všetko bolo podfarbené spevom hudbou a príjemnou náladou.

Do programu sa zapojili i naše deti, ktoré porozprávali svoje rozlúčkové básničky a zaspievali pesničku.

Vzájomná výmena darčekov bude deťom pripomínať pekné zážitky prežité v škole.

Veľké poďakovanie patrí našim prvákom, ktorí výborne reprezentujú našu materskú školu. Sú šikovní a samostatní a to vďaka majstrovskému a profesionálnemu prístupu pani učiteľky Kamilky Kissovej.

Prajeme im veľa úspechov a príjemné prežitie prázdnin.


Návšteva ZUŠ v Moldave nad Bodvou dňa 14.6.2016

Každoročne pred zápisom detí do ZUŠ na nový školský rok organizuje  základná umelecká škola reprezentatívnu prehliadku odborov, ktoré  deťom ponúkajú.

Takže pre všetky deti materských škôl bol pripravený koncert ,kde predstavili jednotlivé hudobné nástroje, tanečný odbor sa predstavil tančekmi a dramatický  zase moderovaním troch dievčat. Do podujatia boli zapojené aj deti materských škôl, ktoré svojimi kúzelnými vetami:“ Čáry, máry nech sa nám hudobný nástroj zjaví „ privolávali a kúzlili hudobné nástroje. Deti ich spoznávali i podľa zvuku. Videli husle, flautu, trúbku, klavír a iné hud. nástroje.Na záver za sprievodu harmoniky si škôlkari zaspievali známu pesničku : „ Prší, prší, len sa leje....

Deň deti.

Mesiac jún je letný mesiac. Príjemný, plný očakávania, veselý a zábavný. Je spojený so sviatkami, ukončením školského roka a so začiatkom prázdnin. 1.Jún patrí všetkým deťomTento deň bol pre naše deti krásny, slnečný, veselý a hlavne vydarený.V tento sviatok ich prišli zabaviť tety z Baby Systingu z Košíc. Prezlečené za maskotov Olaf a Elsasa venovali vyše hodiny deťom. Predpoludnie bolo plné zábavy, hudby, tancov, smiechu a radosti.Deti podľa pokynov tancovali srdiečkový tanec, hrali sa na vojakov. Tancovali s tyčou. Nechýbal tanec na pesničku : Keď sa šťastný....Za svoje tanečné kreácie dostali deti vymaľovanku a lízanku.V kľudnejšej časti predpoludnia dostali deti čaj a zmrzlinový keksík od školskej jedálne, ktorý hneď aj zjedli.

V našom novom altánku kde si deti posadali sa dva veľké stoly premenili akoby zázračnou paličkou na stoly plné prekvapení a darčekov. Deti si mali možnosť vybrať  z veľkého množstva darčekov jeden darček. Z materskej školy si deti odnášali tašku s darčekmi a rôznymi prekvapeniami.Deň s veľkým „D“ sa vydaril.

Poďakovanie patrí všetkým sponzorom a organizátorom


Okresné kolo v speve ľudových piesní: Škôlkársky slávik

2 júna 2016 v priestoroch ZUŠ sa uskutočnil 10. ročník prehliadky spevu detských ľudových piesni v podaní deti predškolského veku.Organizuje ju naša materská škola v spolupráci so ZUŠ v našom meste. Tohto roku sa zúčastnilo 17 deti  z 9 MŠ Moldavy a okolia.Po úvodných slovách  riaditeľa ZUŠ  pána Smreka a pani riaditeľky  Mgr. V. Lukácsovej sa otvoril jubilejný ročník tejto prehliadky  „Škôlkarsky slávik“.Deti spievali jednu povinnú a druhú ľubovoľnú ľudovú pesničku. Odborné oko mala trojčlenná porota v zložení PHDr. Katarína Kissová- učiteľka ZŠ ČSA, p. Helena Rostášová- učiteľka spevu ZUŠ Moldava n/B a p.Edita Mušinská, zamestnankyňa Školského úradu v Moldave n/B, ktorá vybrala najkrajšie spievajúceho slávika.Všetky deti spievali nádherne, ale zohrala svoje tréma, prostredie i diváci. Za najlepšieho slávika vyhodnotili dievčatko z materskej školy Poproč, ktorej blahoželáme. Aj ostatné deti boli zlaté, vynikajúce a podstatné je to, že dieťa dokáže predstúpiť na javisko, zaspievať neznámemu obecenstvu a naučiť sa pesničku.Pesničky detské či ľudové sú v materských školách motivujúcimi prostriedkami, dokážu deti rozplakať, rozveseliť i roztancovať, stretávame sa s nimi každý deň.Vzťah k spevu a hudbe sa pestuje práve už v materskej škole. Je to začiatok speváckej kariéry, ktorá sa potom buduje v základných školách.

.....Zaspievaj slávičku v zelenom hájičku a ja si zaspievam cestou do lesíčka....     

.......................................................................................................................................................

Deň matiek

„ Veľmi Ťa ľúbim mama neviem byť chvíľku sama.S bábikou rada sa hrávam,v objatí Tvojom zaspávam....

Tieto prekrásne slová pesničky patrili našim mamkám, ktoré prijali pozvanie na školské oslavy Dňa matiek v kultúrnom dome dňa 9.5.2016.Pozvanie prijali mamky, babky, ockovia ba aj dedkovia. Všetci sa veľmi tešili na program , ktorý deti poctivo nacvičovali  vyše mesiaca.Tí naši najmenší začali program detskými hrami a nadviazali básňami, piesňami na mamičky, ktorým venovali slová vďaky, lásky a nehy ukryté v ich srdiečkach. Čerešničkou na torte bol super tanček, ktorý rozveselil celú sálu.Druhá trieda potešila svoje mamky krásnym košíkom plným kvetov, ktorými vyjadrovali lásku, poďakovanie mamke za to, že je.Odzneli básne, piesne, rozprávky a tančeky, ktoré rovnako potešili mamičky. Každá mamička dostala pekný darček, na ktorom bola fotografia dieťaťa.Záver slávnosti bol sladký. Všetci prítomní sa mohli ponúknuť na koláčikoch.

                 Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli ku krásnym oslavám „Dňa matiek“

........................................................................................................................................................................................................

Škôlkarsky slávik.

Dňa 11.5.2016 sme v našej škôlke previedli školské kolo spevu detských ľudových piesni, pod názvom: „Škôlkarsky slávik“Deti z obidvoch tried sa premenili na malých slávikov, z úst ktorých zazneli ľudové pesničky, ktoré sa naučili v škôlke alebo doma. Odzneli pesničky ako: Prši, prší. Maličká som. Spí bábika. Kukulienka. Išla sova na tanec .Kohútik jarabý a iné. Odzneli však aj pesničky pre deti menej známe, z iných krajov našej vlasti.

.Hudba, piesne odjakživa spájali ľudí. Je prínosom pre dieťa ak spoznáva piesne svojho regiónu. Lásku k hudobnému umeniu vštepujeme deťom už od útleho veku. Myslíme si, že sa nám to darí.Najlepšie hlásky nás budú reprezentovať na okresnom kole spevu ľudových piesni, ktoré organizuje naša materská škola v spolupráci so Základnou umeleckou školou v našom meste.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deň narcisov

Deň narcisov. V piatok 15.4.2016 ožilo naše mesto zelenými tričkami a žltými narcismi. Predávali ich dievčatá všetkým ľuďom, ktorí svojou troška podporili dobrú vec.Naša škôlka sa aj tento rok zapojila do tejto charitatívnej aktivity. V predizbe vyrástli žlté papierové narcisy, ktoré urobili pani učiteľky. Výzva zapojila všetkých rodičov, starých rodičov i zamestnancov. Vyzbierané peniaze 55.68 €. sme poslali na detskú onkológiu do Košíc.

Pevne veríme, že svojim dobrým skutkom pomôžeme deťom v boji proti zákernej chorobe.                  Ďakujeme všetkým .

DEŇ ZEME

Tak ako každý človek má svoje narodeniny, tak aj naša Zem má svoj sviatok“ Deň Zeme“.Ako sme si ho pripomenuli? Nuž 21.4.2014 sme dostali pozvanie do MŠ Budulov, kde spoločne s ostatnými deťmi z okolia sme si pripomenuli tento sviatok. Naše deti v zastúpení Matuška Piru, Jazminky Podrackej a Noemky Chovancovej reprezentovali našu škôlku.Pani riaditeľka Eva Hudáková za pomoci príbehu: "Dieťa a strom" zdôraznila aký význam má pre človeka strom od jeho detstva až po starobu a aký význam má strom pre vtáky, živočíchy a zvieratká. V druhej fáze dostala každá škôlka krepový papier a spoločne sme vyhotovili veľký strom, na ktorý deti ukladali obrázky vtákov, drobných živočíchov a zvierat. Potom deti sadili do pripravených črepníkov rastlinky: nechtík lekársky a pór.

Zdravé pohostenie občerstvilo deti a v závere každá škôlka bola vyhodnotená a dostali medaily, diplomy , darčeky a cenu pre svoju materskú školu. Každá materská škola dostala loptu a diplom za účasť na tejto zábavnej ale i poučnej aktivite.

CVČ v našom meste zase oslávilo s nami tento deň zábavným predpoludním. Deti videli rozprávky a pozreli si aj výstavku detských prác, ktoré kreslili a maľovali aj naše deti: Zem, prírodu, kvety, živočíchov a pod. Za svoju účasť dostali sladkú medailu a niektorí aj diplom.

V materskej škole sme pripravili zábavné popoludnie riešením úloh z časopisu Včielka: Ako ochraňovať našu Zem, aby sme v nej žili zdravo a šťastne.

Školské kolo vo viacbojoch všestrannosti

Dňa 6.4 sa náš školský dvor premenil na športové ihrisko a naše deti na športovcov. Uskutočnilo sa školské kolo vo viacbojoch všestrannosti . Súťažilo sa v člnkovom behu na10 metrov, v hode loptou z miesta a v skoku do diaľky z miesta. Každý športovec vyhral medaili, diplom a sladkú odmenu.Gratulujeme.