Vitajte na stránke MŠ Hviezdoslavova 17 Moldava n/B

Turistická vychádzka

Hlavným cieľom našej materskej školy je, aby sa  deti správne fyzicky a psychicky vyvíjali a mali kladný vzťah ku všetkým športovým aktivitám.Preto sme sa rozhodli ,že deň 22. 9.2016 bude dňom turistickej vychádzky pod kopec.Pútač v materskej škole pozýval všetkých pod kopec na športový areál. Všetci prítomní dospelí i deti sme sa zišli na malej čistinke, kde pani riaditeľka privítala všetkých prítomných. Malý plyšový zajačik oznámil deťom kadiaľ pôjdu /po vyznačenej trase/, čo majú pozorovať a čo majú zbierať do pripravených sáčkov. Cestou k 1 cieľu zdolávali deti rôzne prírodné i umelé prekážky: preskakovali, chodili pomedzi prekážky ,robili rôzne úkony.V 1 cieli im zajko vysvetlil, že majú pre neho hľadať poklad. Deti sa rozpŕchli do všetkých strán a poklad našli. Čarovnými slovami sa im podarilo otvoriť poklad a vo vnútri boli prírodniny, ktoré patria do prírody a veci, ktoré do prírody nepatria /papiere, plasty a iné /. Deti zdôrazňovali význam zdravej a čistej prírody  a význam prírody na oddych pre človeka ale i pre zvieratká.  Cestou k druhému cieľu mali dozbierať podľa potreby prírodniny. V druhom cieli ich čakala úloha z nazbieraných prírodnín urobiť na papier obrázok. Deti tak z konárikov, lístia ulít, kôry kamienkov, šípok vyložili na svoj výkres: les, stromy, kvety. Deti si rozvíjali fantáziu, pomenúvali prírodniny a obohacovali svoj zážitok. Hľadanie sladkého pokladu bolo pre nich hračkou. Deti dostali sladkú odmenu, dobrý teplý čaj, ktorý sponzoroval ujo Zoli Dobos a na hrudi im visela medaila, ktorú dostali zaslúžene za krásnu turistickú vychádzku. Práce, ktoré urobili  deti pod kopcom urobili aj doma , nalepili na výkres a doniesli ich do materskej školy ukázať všetkým spolužiakom.

Ďakujeme všetkým deťom i rodičom, ktorých neodradil, trocha svieži vetrík a prišli urobiť niečo pre seba a hlavne pre svoje dieťa, ktoré potrebuje stretnutie so spolužiakmi aj mimo materskej školy a spoznali aj takýto oddychový kút v našom meste.

 

DEŇ BEZ ÁUT

Aktivitu pod týmto názvom zorganizoval centrum v voľného času v rámci týždňa mobility dňa 22.9.2016

 Z našej materskej školy tejto aktivity sa zúčastnili deti 2 triedy. Počasie bolo vynikajúce a aktivita splnila svoj cieľ. Deti si zašportovali v behu pomedzi prekážky, preskok nízkych prekážok. Na druhom stanovišti si deti zacvičili a zatancovali na hudbu a nakoniec sa presunuli tam, kde  boli hasiči, ktorí im nasadili prilby a deti hadicou striekali na cieľ, oboznámili sa s hasičskou výbavou v aute. Najväčším zážitkom bola jazda v hasičskom aute okolo Moldavy. Veľkým hadom, ktorého vytvorili všetky deti a ktorý sa presúval na pesničku : Jede, jede mašinka....sa ukončil program pre deti materských škôl.

 


Európský týždeň športu.

Dňa 16.9.2016 sa deti 2.triedy zúčastnili športovej súťaže v ZŠ Severná“ SEVERÁČIK“, ktorá sa konala v rámci Európskeho týždňa mobility. Päť členné družstvo v tomto zložení: Bryan Filip Stone, Alexandra Kissová, Viktor Rene Poľák, Peter Safko a Tatiana Karafová reprezentovali našu škôlku so športovým zápolením. Súťažili v skoku do diaľky, hádzali triketovou loptičkou na cieľ, bežali 30 m. Počasie  bolo krásne, letné a pomáhalo zdolávať deťom všetky športové prekážky.

Do MŠ si deti priniesli medaile a diplomy. Najväčší úspech mala Alexi Kissová a Viktor Poľak.

Veríme, že sa im bude v športe dariť celý školský rok a budú našu škôlku reprezentovať aj v iných športových aktivitách.

Škôlkarská pasovačka

Do školičky ráno bežím, na pani učiteľku sa teším. Celý deň sa v škôlke hráme.,cvičíme, kreslíme aj počítame.Každoročne vyprevádzame deti do základnej školy. Tento školský rok nám odišlo do školy 15 deti a na miesto nich prišli noví malí prváčikovia. A ako sa sluší a patrí treba ich privítať do našej škôlkarskej rodiny. Robíme to na školskom dvore za účastí všetkých detí a rodičov. Je to aktivita, ktorá sa volá : Škôlkarská pasovačka.Stalo sa to 13. 9. 2016. Krásne, slnečné a ešte letné popoludnie, vyzdobený dvor prezrádzal, že sa uskutoční niečo zaujímavé a veselé.Všetkých prítomných a deti privítala pani riaditeľka Mgr. Viera Lukácsová.  15 lienok pasovali a vítali do školskej rodiny veľkí predškoláci. Každá lienka si kľakla na vankúšik a starší kamarát ho pasoval lienkou na rameno. Pani učiteľky im dávali zase na hlavy čelenky lienok ,odznak a balón.Lienky sa zase svojim odtlačkom pršteka zapísali do kroniky a do škôlkarskej  rodiny : ŠTVORLÍSTOK.Starší predškoláci Včielky  svojim kamarátom spievali pesničky a básničky o jednotlivých činnostiach v materskej škole. Záverečný spoločný tanec na pesničku: Keď si šťastný.....ukončil slávnostný akt. Potom nasledovalo pohostenie, zoznamovanie rodičov a vzájomná výmena rodičovských skúsenosti.

Pohostenie pripravili nové mamky pre deti ale aj  pre rodičov. Hudba, veselosť, vrava ktorá sa niesla školským dvorom upevnila vzťahy medzi deťmi, rodičmi a učiteľkami.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 12.9.2016 vedenie CVČ pozvalo   predškolákov do ich priestorov.Pani riaditeľka predstavila tety, ktoré sa im budú celý školský rok venovať. Predstavila im i jednotlivé odbory, ktoré môžu v novom školskom roku navštevovať .Deti mali možnosť na pódiu zatancovať, a zacvičiť. Potom nám ukázali jednotlivé miestnosti: malú telocvičňu s veľkou žinenkou, kde si aj zacvičili. Vo výtvarnom ateliéri si mohli prstovými farbami urobiť kvietok.Zároveň sme dostali pozvanie na aktivitu, ktorú prevedú pre materské školy v rámci: Týždňa mobility.A teraz je to len na samotných deťoch a rodičoch aké krúžky budú navštevovať tento školský rok.